Podsumowanie wystawy papieskiej w SP nr 8 w Trzebini

W piątek 11 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy papieskiej pt. „Jan Paweł II i Rodzina”. Wernisażowi towarzyszył program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 3 w Trzebini pod kierunkiem p. Edyty Poręby.

Wystawa pochodzi z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Stowarzyszenie wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini zorganizowało tę ekspozycję w Trzebini, aby w ten sposób upamiętnić osobę Świętego Papieża i wpisać się w przygotowanie do kanonizacji.

Dyrektor mgr I. Ptak przywitała wszystkich zebranych i wprowadziła w tematykę uroczystości. Na otwarcie wystawy został zaproszony ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Niestety nie mógł przybyć osobiście, skierował natomiast list, który prezentujemy poniżej.

Pismo Kadrdynała na otwarcie wystawy papieskiej

Zanim obejrzeliśmy wystawę w auli, najmłodsi mieszkańcy gminy jako uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny oparty o poezję Karola Wojtyły oraz utwory muzyczne. Nie zabrakło interpretacji „Tryptyku Rzymskiego”, a także multimedialnej prezentacji, ukazującej biogram Papieża.

Przewodniczący Stowarzyszenia Tadeusz Adamczak podziękował Dyrektor Szkoły za przychylność i otwartość, dzieciom i młodzieży za piękny przekaz nauczania papieskiego, a zwiedzającym życzył owoców tego spotkania. Tadeusz Adamczak mówił:

Dzisiejsza wystawa, jaką organizujemy, wynika z potrzeby przybliżenia drogi do świętości Wielkiego Polaka bł. Jana Pawła II. Nie będę ukrywał, że SWT od kilku miesięcy czyniło starania o pozyskanie dla mieszkańców Trzebini najwspanialszej ekspozycji.

Dziękuję ks. Dziekanowi Stanisławowi Bercalowi za obecność i wsparcie inicjatywy. Pani Dyrektor Ilonie Ptak – za udostępnienia sali wystawowej i życzliwość. Instytucji Kultury Dwór Zieleniewskich – za pomoc merytoryczną przy organizacji wystawy. Członkom Stowarzyszenia, koleżankom i kolegów ze Stowarzyszenia, sympatykom dziękuję za wsparcie finansowe na pokrycie kosztów. Pani Dyrektor Agacie Szucie – za pomoc w pozyskaniu wystawy.

Krótko przybliżę dokonania bł. Papieża – naszego Rodaka, wielkiego ewangelizatora świata II i III Tysiąclecia. Jan Paweł II odbył 102 podróże apostolskie, 8 pielgrzymek do Polski. Nazwany został Obrońcą Rodzin i Pokoju, mediował w konfliktach, prowadził dialog z innymi religiami. Próbował zbliżyć do siebie chrześcijan różnych wyznań. Pierwsza pielgrzymka w 1979 r. wpłynęła na przemianę świadomości narodowej, umożliwiając upadek komunistycznego imperium w Europie Środkowej. Napisał 14 encyklik, kilkaset listów i dorocznych orędzi na Światowy Dzień Pokoju, Dzień Chorego, Środków Społecznego Przekazu czy Dni Młodzieży.

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg historii świata. Z tego powodu jest jednym z najważniejszych postaci w II Tysiącleciu historii chrześcijaństwa. Jan Paweł II zafascynował cały świat niezwykłą osobowością. Każdy, kto miał sposobność spotkać Ojca Świętego, odczuwał promieniowanie miłości i świętości.

Ojciec Święty podkreślał, że rodzina jest wspólnotą najpełniejszą, jest powołana do wychowywania dzieci, jest niezastąpiona i podstawowa w wychowaniu. Chronił rodzinę opartą na małżeństwie.

Ekspozycja przedstawia spotkania Jana Pawła II z młodymi ludźmi, z rodzinami oraz lokalnymi środowiskami. Ukazane zostały ważne momenty w życiu chrześcijańskiej rodziny, sakrament małżeństwa, chrztu. Jan Paweł II prosił: „Nie zapominajcie, jak wielką wartością jest rodzina”.

Zdjęcia: Pan Karol Mroziewski (pełna fotorelacja na Facebooku)