Jakie połączenie drogowe jest dla Gminy najlepsze?

W piątek 28 lipca 2017 roku na XXXV sesji Rady Miasta Trzebinia przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary: prezes Tomasz Piszczek i wiceprezes Dorota Szydłowska przedstawili radnym prezentację dotyczącą projektu połączenia drogowego pomiędzy DK 94 i A4. Wystąpienie to było konieczne, ponieważ większość radnych nie posiadała dotychczas żadnej informacji na ten temat. Również mieszkańcy centrum Trzebini oraz sołectw, w których w przypadku wybrania promowanego przez Włodarza Trzebini wariantu 1 jak i wariantu 2 – jedynych tak naprawdę branych pod uwagę przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zostaną zajeżdżeni tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę.

Zachęcamy do lektury: kliknij w link