Powstaje książka o trzebińskiej „Solidarności”

Inspiracją dla Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini do podjęcia dzieła pisania publikacji o trzebińskiej „Solidarności” były wrześniowe spotkania z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia
Pan Adam Adamczyk

Z przyjemnością informuję, że skutkiem bardzo pozytywnym zakończyły się obchody 35-tej rocznicy „Solidarności” pod Pana Honorowym Patronatem. Z inicjatywy SWT powstaje próba napisania książki o wydarzeniach lat 80-tych, tj. powstania „Solidarności” z uwzględnieniem 35 lat działalności tego Związku w Trzebini. Książka ma ocalić od zapomnienia wydarzenia tak ważne dla Trzebini, regionu i kraju. Spotkania  działaczy „Solidarności” z młodzieżą dały inspirację do tej inicjatywy.

Książka powstaje z dużym zaangażowaniem Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini, a szczególnie Pani dr Jolanty Piskorz.

Dziękuję również Panu Andrzejowi Kostce za pomoc w realizacji w/w zadania.

Największe podziękowanie kieruję do wszystkich działaczy solidarnościowych – za liczne spotkania i podzielenie się tak ważnymi wspomnieniami z minionej działalności.

Pana Burmistrza proszę o pomoc w pokryciu kosztów wydania książki, która w połowie marca będzie gotowa do druku. Liczę na życzliwe potraktowanie prośby.

Tadeusz Adamczak – przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia

Pismo podobnej treści zostało również przesłane do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach.