Poznaliśmy propozycje ożywienia trzebińskiego Rynku

Przedstawiamy „Propozycje społecznego i przyrodniczego ożywienia Rynku Trzebini” (opracowanie udostępnione przez Urząd Miasta Trzebini).

W dniu 9.03.2017 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, zostały zaprezentowane propozycje społeczno-kulturowego i przyrodniczego ożywienia Rynku w Trzebini. W spotkaniu uczestniczyli: władze miasta, przedstawiciele instytucji kultury, urzędnicy, radni, właściciele sklepów i nieruchomości w strefie Rynku i ul. Rynek.

Opracowane na zlecenie Burmistrza Miasta Trzebini propozycje przedstawiła Pani dr hab. inż. Anna Ostręga (AGH w Krakowie) wraz z architektami: Panią mgr inż. arch. Anną Szewczyk-Świątek i Panem mgr inż. arch. Wojciechem Świątek (biuro 55Architekci s.c.). Wyniki badań społecznych w ramach tego opracowania opracowane zostały przez zespół pod kierunkiem Pani Profesor Anny Karwińskiej (UE w Krakowie) i przedstawione w czerwcu 2016 r.

Przedmiotem opracowania jest Rynek w Trzebini wraz z wybranymi przylegającymi kwartałami i ul. Rybna będąca ciągiem pieszo-rowerowym. Propozycje opracowano na podstawie identyfikacji problemów związanych z niezadowalającym funkcjonowaniem Rynku, za pomocą badań socjologicznych i poszukiwań wyróżników miasta poprzez analizę materiałów archiwalnych związanych z jego historią.

Najbardziej dyskusyjną kwestią związaną z funkcjonowaniem Rynku w Trzebini jest ruch samochodowy, nie tylko po drodze wojewódzkiej, ale także wokół płyty Rynku. Wyklucza to postrzeganie Rynku jako spokojnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i integracji. Niemniej jednak dopuszczenie do ruchu, jak również zorganizowanie miejsc parkingowych na płycie Rynku jest istotne dla przedsiębiorców prowadzących tam działalność gospodarczą.

W związku z tym zaproponowano rozwiązania tymczasowe polegające na wzbogaceniu płyty Rynku niedrogimi i sezonowymi rozwiązaniami np.: miejską plażą, donicami kwiatowo-warzywnymi latem, natomiast zimą lodowiskiem i donicami z choinkami. Szybka i okresowa tematyzacja przestrzeni, pozwoli na chwilę zmienić jej wizerunek. Zapewni to na początek zainteresowanie, zwiększy przepływy ludzi przez Rynek, przykuje uwagę i pozwoli sprawdzić na „żywym organizmie” co jest potrzebne. Jeśli okaże się, że takim zagospodarowaniem Rynek przyciąga mieszkańców, którzy chcą tu odpoczywać, wywoła zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje zaspokajające potrzeby wypoczywających. Będzie to sygnałem dla inwestorów, że warto zainwestować np. w lokale gastronomiczne, a może też sklepy z pamiątkami. Dopełnieniem jest propozycja zagospodarowania nieruchomości atrakcyjnie zlokalizowanych w centrum miasta np. działka po Aholdzie. Zaproponowano budowę nowego obiektu powiązanego pasażami z płytą Runku. Może on pełnić funkcje handlowe tworząc jedną całość z tradycyjną przestrzenią handlową jaką jest główny plac miasta, a także funkcje publiczne czy mieszkaniowe. Pozwoli to ocalić od upadku mniejsze punkty handlowe skupione przy Rynku, dzięki wzbogaceniu oferty.

Przedpole i trawiasty skwer przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej, zaproponowano aby wykorzystać jako punkt zainteresowania na szlaku wzdłuż ul. Rybnej – proponując zorganizowanie LETNIEJ BIBLIOTEKI. Miejsce ma być wyposażone w drewniany taras, siedziska, zieleń w donicach i półki na książki.

Trzebinia była jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w województwie, a także w kraju. Zakłady przemysłowe funkcjonujące w Trzebini bardzo często opisywano używając określenia „jedyny”, „pierwszy”, „nowoczesny” czy też przedrostka „naj”. Wypracowane w trzebińskich zakładach rozwiązania technologiczne aplikowane były w krajowym przemyśle górniczym i hutniczym. Badania ankietowe przeprowadzone przez mgr inż. Zuzannę Łacny (AGH w Krakowie) wskazują, że spośród 80 ankietowanych, 78 uważa za istotne zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego. Dlatego autorzy opracowania uważają, że osiągnięcia w zakresie rozwoju przemysłowych technologii powinny być powodem do dumy mieszkańców miasta. Materialne dziedzictwo przemysłowe zostało jednak w znacznym stopniu zdekompletowane. Dlatego zaproponowano alternatywne rozwiązania.

Jednym z nich jest wprowadzenie nowej imprezy wyróżniającej Trzebinię, ma bowiem polegać na kultywowaniu przemysłowych tradycji tego miasta. Sugerowano, aby to zdarzenie było opracowane we współpracy z Muzeum Regionalnym w Trzebini oraz pracownikami dawnych zakładów. Mogą to być np. cykliczne pokazy tradycji czy strojów, koncerty orkiestry i piosenki górniczej, quizzy, czy też aranżacje słowno-muzyczne z udziałem byłych pracowników i ich rodzin itd. Impreza ta mogłaby być organizowana na Rynku.

Innym pomysłem jest uatrakcyjnienie ulicy Rybnej – szlaku łączącego obecne i pierwotne centrum miasta: Rynek i Dwór Zieleniewskich.

Szlak miejski –Korso Trzebinia  (projekt i opracowanie: 55 Architekci s.c.).

Dla szlaku zaproponowano nazwę „Korso Trzebinia”, określając go jako miejsce spacerów, ciąg pieszy reprezentacyjny dla Trzebini, łączący różne atrakcje miasta.  Prowadzi on od terenu przy skrzyżowaniu ulicy Ochronkowej i Krakowskiej, przez Rynek, skwer przy bibliotece, ul. Rybną do Dworu Zieleniewskich ( może być rozwijany do szybu Zbyszek).

Oba centra mają związek z działalnością przemysłową, na Rynku była „waga trzebińska” związana z dystrybucją galmanu oraz magazyny na kruszec, a Dwór Zieleniewskich zbudowany został na zrębach wieży strażniczej strzegącej bezpieczeństwa na „drodze kruszcowej”. Wzdłuż traktu rowerowo–pieszego łączącego dwa serca miasta zaproponowano budowę kilku obiektów odwołujących się do przemysłowego dziedzictwa, które pomogą wykreować jego rekreacyjny i spacerowy charakter. Pierwszym ma być HUŚTAWKA KIWON, wskazująca na wagę Rafinerii w dziejach miasta.

Wizualizacja huśtawki – kiwona, ul. Rybna ( projekt i opracowanie: 55 architekci s.c.).

Przy ciągu zaprojektowano także ŁAWKI MINERALNE, których forma ma nawiązywać do brył kopalin znajdujących pod ziemią.

Wizualizacja ławek mineralnych – ulica Rybna (projekt i opracowanie: 55 Architekci s.c.).

Skarpy dawnych stawów rybnych mogą być wykorzystane do wpisania w nie ZJEŻDŻALNI GÓRNICZEJ, której forma ma nawiązywać do kopalnianego szybu wyciągowego oraz OSADNIKA OGNISKOWEGO w kształcie zbliżonym do kopalni odkrywkowej.

Kolory elementów wystroju Rynku, LETNIEJ BIBLIOTEKI czy struktur rekreacyjnych przy Rybnej to: srebro i czerwień – nawiązują do historii wydobycia srebrnej galeny i procesu jej wypalania – w żarze. Te same kolory są charakterystyczne dla projektu zagospodarowania nabrzeża Zalewu Chechło. Zatem nowe projekty kontynuując przyjęty kod kolorystyczny będą wizualnie spójne.

Zaproponowano, aby wskazane inicjatywy wdrożone zostały przez instytucje kultury, mieszkańców i przedsiębiorców, a także stowarzyszenia. Propozycje mają zatem uzupełniać istniejące zagospodarowanie oraz nawiązywać do historii i tożsamości miasta, angażować mieszkańców, a poprzez to w większym stopniu wiązać ich z miejscem.

Propozycja letniego urządzenia płyty Rynku (projekt i opracowanie: 55 Architekci s.c.).