Przedłużony termin zbiórki odpadów zielonych

Jednym z postulatów, o które wnioskowało Stowarzyszenie, była prośba do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie o przedłużenie terminu odbioru odpadów zielonych. Związek przekazał przychylną odpowiedź, ustalając ostatni termin odbioru na 22 listopada br.

Związek wystosował także pismo odnoszące się do sugestii mieszkańców po przeprowadzonych wiosną 2013 r. debatach o ustawie śmieciowej.

Poniżej pełne teksty pism.

Przedluzony termin zbiorki odpadow zielonych1Przedluzony termin zbiorki odpadow zielonych2Przedluzony termin zbiorki odpadow zielonych3