„Przełom” patronem medialnym wydarzenia

Z radością informujemy, że Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” objął patronatem medialnym imprezę III Triathlon 2020.