“Przełom” patronem medialnym wydarzenia

Z radością informujemy, że Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej “Przełom” objął patronatem medialnym imprezę III Triathlon 2020.