Razem z ekspertami szukaliśmy rozwiązań ożywienia Rynku

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wraz z Burmistrzem Miasta – Adamem Adamczykiem zorganizowało II debatę poświęconą ożywieniu Rynku w Trzebini. W środę 22 czerwca 2016 roku w Dworze Zieleniewskich w Trzebini mieliśmy okazję zapoznać się z wynikami wstępnymi diagnozy sytuacji w Rynku oraz przedyskutować najważniejsze oczekiwania społeczności.

Dzięki współpracy z kierownikiem Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta w Trzebini – z Panią Małgorzatą Matysiak – udało się spotkać z ekspertami z uczelni krakowskiej, którzy opracowują propozycje społeczno-gospodarczego i kulturalnego ożywienia Rynku w Trzebini. Ten materiał pozwala stwierdzić, jakie grupy odbiorców korzystają z naszego Rynku i jaką pełni on funkcję dla mieszkańców. Mimo, że są to na razie badania pilotażowe, już teraz można stwierdzić, że obecnie Rynek dla większości pełni rolę tranzytową (przemieszczanie się „przez Rynek”), usługową oraz rekreacyjną.

Wykłady odnośnie tożsamości miasta w odniesienie do funkcjonowania Rynku w Trzebini wygłosiły: prof. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Ewa Cierniak-Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Kamila Pilch (doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Referat przygotowały również dr hab inż. Anna Ostręga (AGH w Krakowie) oraz mgr inż. Zuzanna Łacny (doktorantka AGH w Krakowie), ale z powodu nieobecności prezentację przedstawiła współpracująca z nimi mgr inż. Małgorzata Matysiak z trzebińskiego Urzędu.

Dyskusji przysłuchiwali się również przedstawiciele władz samorządowych: Adam Adamczyk – Burmistrz Miasta Trzebinia oraz Jarosław Okoczuk – zastępca Burmistrza. W spotkaniu wzięli udział radni, jednocześnie przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia: Tadeusz Adamczak i Wojciech Hajduk.

Propozycje wniosków do Urzędu Miasta:

  • czy Urząd może zaprzestać pobierania opłat za zajęcia pasa drogowego w Rynku czy jest to niezgodne z przepisami?
  • jakie działania podejmie Trzebińskie Centrum Kultury wraz z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą trzebińskiego Urzędu celem przyciągnięcia społeczności lokalnej na przestrzeń Rynku?
  • czy Urząd Miasta planuje zachować tradycje industrialne naszego miasta i podjąć działania w kierunku odnowy szybu Zbyszek i/lub powstania muzeum górnictwa ziemi trzebińskiej?

Wnioski – uzupełnione o te zgłoszone w listopadzie ub. r., które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, przekażemy na ręce Burmistrza.

Ożywienie Rynku musi odbyć się na różnych płaszczyznach. Władze samorządowe zrobiły pierwszy krok, obniżając stawki za czynsz oraz zwiększając miejsca postojowe w przestrzeni Rynku. Wnioski wypracowane podczas debaty zostaną przekazane w formie pisemnej do Urzędu Miasta z prośbą o odniesienie się i udzielenie odpowiedzi. Dziękujemy za zainteresowanie i składane propozycje (fot. Krzysztof Cichy).