Rezolucja: negatywnie o planowanej kopalni

Radni obecni na Sesji Rady Miasta w dn. 29 kwietnia 2016 roku przyjęli rezolucję, w której zgadzają się z obawami mieszkańców Osiedla Siersza i przyległych, i wyrażają sprzeciw wobec planowanej budowy kopalni Mariola 1 w Jaworznie.

Rada Miasta Trzebini wyraża stanowczy protest w sprawie planowanej budowy zakładu górniczego KWK Mariola 1 i eksploatacji węgla kamiennego ze złoża „Siersza 2” przez inwestora Carbon Investment sp. z o.o. z Jaworzna.

Rada Miasta Trzebini podziela obawy i sprzeciw Mieszkańców Trzebini co do wpływu eksploatacji na środowisko. Obawy mieszkańców wywołuje zwłaszcza fakt, że wydobycie ma się odbyć metodą filarowo-komorową, która spowoduje niszczenie budynków, dróg oraz powstanie szczelin i niecek z wodą oraz osiadanie terenu nawet o kilka metrów.

W wyniku eksploatacji mogą zostać znacząco naruszone stosunki wodne na obszarze osiedli: Siersza, Wodna, Gaj Zacisze, Krze, Gaj. Obawy i sprzeciw wyrażają mieszkańcy wymienionych osiedli, niepokojąc się o swoje gospodarstwa, dobytek i całą przestrzeń publiczną.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Trzebini uważa, że eksploatacja węgla kamiennego będzie mieć negatywny wpływ na warunki życia społeczności lokalnej i szkodliwe oddziaływać na środowisko.

Rezolucja przyjęta przez radę miasta była wypracowana przez Komisję Prawa i Ochrony Środowiska, której przewodniczy Tadeusz Adamczak. Komisja – po wsłuchaniu się w głos mieszkańców, których reprezentuje Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, a także po rozważeniu wniosków mieszkańców Osiedli: Gaj, Gaj Zacisze, Siersza, Krze, Wodna (którzy oprotestowali inicjatywę budowy i uruchomienia wydobycia węgla) – oceniła planowaną budowę negatywnie. Zdaniem Tadeusza Adamczaka należy liczyć sie z głosem mieszkańców i opierać się na opiniach specjalistów. Rezolucja wypracowana była podczas kilkugodzinnej dyskusji w środę 27 kwietnia 2016 roku.