Rozmawiano o sześciolatkach… Podsumowanie debaty

W połowie lipca br. odbyła się kolejna, już piąta, debata zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia”. Asumptem do zorganizowania drugiej debaty oświatowej była ustawa, która zobowiązuje dzieci 6-cio letnie do rozpoczęcia edukacji od 1.09.2014 r.

Mimo, że jeszcze rok do wprowadzenia w życie tej ustawy, postanowiono jednak zorganizować debatę dla rodziców ze względu na to, że ten temat jest bardzo ważny i trzeba poświęcić mu wiele troski i uwagi. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia, p. Stanisław Szczurek oraz Agnieszka Gibas, znana już z pierwszej debaty.

Okres wakacji nie był może optymalnym do organizacji takich debat (ze względu na urlopy mieszkańców), ale jedyny możliwy, aby z wyprzedzeniem dać rodzicom i dzieciom możliwość podjęcia działań, zmierzających do przygotowania się do przekroczenia progów szkół z początkiem września.

Pani psycholog zwróciła uwagę, że sześciolatek, „posyłany” przez swoich rodziców do szkoły, powinien być już uposażony w tzw. gotowość do uczenia się. – Chodzi o zainteresowanie wiedzą, jej zdobywanie, ciekawość poznawania otaczającego świata… – tłumaczyła p. Gibas.

Prowadzący T. Adamczak zadał burmistrzowi szereg  pytań, zadanych przez Internet – czy szkoły, nauczyciele są przygotowani do przyjęcie dzieci, jaka jest liczebność tworzonych klas, jak wygląda wyposażenie w pomoce dydaktyczne itp.

Burmistrz odpowiedział, że wszystkie szkoły są już w 100% przygotowane i wyposażone w pomoce dydaktyczne i że nauczyciele są już gotowi, aby przyjąć sześciolatki do szkół. Stwierdził, że dużo nauczycieli podnosiło swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole i podnosiło swoje kwalifikacje. – Pieniędzy na dokształcanie nie brakowało i nie braknie – dodał. Stwierdził, że klasy im liczniejsze, tym mają lepsze wyniki nauczania – przykład to szkoła w Dulowej (29 uczniów). Przekonywał, że wszystkie trzebińskie szkoły, jak i przedszkola, są przygotowane do przyjęcia w swoje progi młodych ludzi już od 1 września tego roku. Każda szkoła posiada wewnętrzny plac zabaw, każda klasa dla pierwszoklasistów jest wyposażona w kącik zabaw dla najmłodszych.

Z tak dużą liczebnością klas nie zgodził się pan Adamczak, mówiąc, że jeżeli tak liczne będą klasy to wyniki nauczania będą słabe ze względu na brak kontaktu nauczyciela z dzieckiem i brakiem wpływu na jego indywidualny rozwój talentu czy uzupełnienie braków w nauce. Pan Adamczak stwierdził: oddziały lekcyjne powinny liczyć zatem maksymalnie do 22 osób (18 osób to stan najlepszy, poziom i wyniki nauczania wg dydaktyków nauczania ), co gwarantuje prawidłowy poziom nauczania i daje każdemu dziecku uczucie akceptacji i poczucia zainteresowania. Czas skupienia i koncentracji u dziecka 6-co letniego to zaledwie 15 minut, zatem miejsca do zabaw i gier ruchowych wydają się niezbędne.

Pytano także włodarza miasta o to, czy to nie rodzic sam powinien decydować o tym, kiedy pośle swoje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Burmistrz skwitował krótko, że system edukacji powinien być ujednolicony dla wszystkich.

Przewodniczący Stowarzyszenia, Pan Tadeusz Adamczak, jako przykład dobrze przygotowanej dla sześciolatków i dobrze prosperującej szkoły podał Szkołę Podstawową w Czyżówce, która otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”, wręczony przez Kuratorium Oświaty. Szkoła powinna m.in. mieć dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną, jak i zaplecze (świetlicę, przyjazne otoczenie szkoły, szatnię, salę do wypoczynku i rekreacji), dzieci powinny mieć możliwość pozostawiania podręczników w szkole, na terenie szkoły jest dostęp do Internetu, a w salach znajdują się tablice interaktywne, pomocne w prowadzeniu zajęć. Odnośnie liczby uczniów to klasa powinna liczyć mniej niż 18 uczniów. Szkoła w Czyżówce te wymogi spełniła. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor i życzymy kolejnych sukcesów w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy.

Z wypowiedzi burmistrza, usłyszanych podczas tej debaty, wynika jednoznacznie, że wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Trzebini są przygotowane do przyjmowania dzieci. – Chcę wierzyć, że tak jest i tak będzie, a środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji dla nauczycieli nie zabraknie. Zobaczymy, co będzie we wrześniu – podsumował debatę Tadeusz Adamczak, przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia”.

Całość debaty została nagrana i w każdym momencie zainteresowani Rodzice i nie tylko mogą odnaleźć ją na stronie internetowej SWT.