Sesja Rady Miasta Trzebinia z 16.06.2014

Sesja dotyczy:

      • rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
      • wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu „Trzebińska Karta Rodzina 3+”,
      • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2028.

Protokół.

cz. 5 i cz. 6 – uszkodzone nagranie