Sesja Rady Miasta Trzebinia z 12.09.2013

Sesja dotyczy:

  • rozpatrzenia projektu uchwały dot. budowy obwodnicy Czyżówki (po dyskusji skupiającej zarówno zwolenników, jak i przeciwników budowy, jeden z radnych wystosował wniosek o zakończenie dyskusji, wniosek został przyjęty; Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały: 8 radnych było „za”, 11 było „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” – projekt dot. budowy obwodnicy Czyżówki odrzucono).

Szczegółowy protokół do pobrania tutaj