Sesja Rady Miasta Trzebinia z 25.07.2014

Sesja dotyczy:

  • zmian w uchwale budżetowej gminy na bieżący rok,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2028,
  • zmiany granic oraz siedzib niektórych okręgów wyborczych,
  • rozpatrzenia sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady za I półrocze 2014 r.

Protokół.