Sesja Rady Miasta Trzebinia z 28.03.2014

Sesja dotyczy:

      • przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzebini na lata 2014-2020,
      • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego.

Szczegółowy protokół tutaj.