Sesja Rady Miasta Trzebinia z 07.10.2013

Sesja dotyczy:

  • rozpatrzenia projektów uchwał m.in. ws. zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, zatwierdzenia miejsc i form upamiętnienia trzebińskich bohaterów wojen, bitew itp., przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi.

Na zakończenie sesji, w ramach zapytań i wolnych wniosków, Przewodniczący Pan Tadeusz Adamczak zabrał głos, sugerując, aby radni zastanowili się nad przejęciem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej. Wyraził również niezadowolenie z powodu odrzucania projektu dot. budowy obwodnicy w Czyżówce. Na zakończenie zasugerował, że radni, przeciw którym toczy się postępowanie karne, powinni zawiesić pobieranie diety. Niestety Przewodniczący Rady Miasta nie pozwolił p. Adamczakowi na kontynuowanie wypowiedzi, zamykając obrady Sesji. W ten sposób Burmistrz Trzebini nie odpowiedział p. T. Adamczakowi na podjęte przez niego tematy.

Szczegółowy protokół do pobrania tutaj