Sesja Rady Miasta Trzebinia z 22.11.2013

Sesja dotyczy:

  • rozpatrzenia projektów uchwał, m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. i Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia, p. T. Adamczak, pragnął zabrać głos w punkcie obrad „Zapytania i wolne wnioski”. Niestety Przewodniczący Rady Miasta nie udzielił głosu p. Adamczakowi. Zapytanie o przyczynę nieudzielenia głosu p. Adamczakowi tutaj, wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miasta tutaj.

Szczegółowy protokół do pobrania tutaj