Spotkanie społeczników w Dworze Zieleniewskich

W Dworze Zieleniewskich w środę 12 czerwca odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Podczas zebrania omawiane były nowe wzory umów i zasady ubiegania się o dotacje z zakresu realizacji zadań publicznych.

W spotkaniu wziął udział Wojciech Hajduk, reprezentując Stowarzyszenie.