Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/prospero/wspolnatrzebinia.pl/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35
Spotkanie trzebińskich organizacji pozarządowych - WSPÓLNA TRZEBINIA

Spotkanie trzebińskich organizacji pozarządowych

We wtorek 19 maja 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli trzebińskich organizacji pozarządowych z kierownictwem Wydziału Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podczas spotkania zaprezentowano sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014. Pełna treść sprawozdania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Ponadto zaprezentowano terminarz działań przy tworzeniu programu na rok kolejny:

15 czerwca – 15 sierpnia 2015 (zgłaszanie propozycji realizacji zadań publicznych)

do 15 września (publikacja wstępnego projektu)

do 15 października (wnoszenie uwag).