Spotkanie o wytwórni gazu syntezowego – relacja

We wtorek 12 sierpnia w Domu Gromadzkim w Trzebini odbyło się spotkanie, podczas którego rozmawialiśmy o planowanej inwestycji budowy wytwórni gazu syntezowego na terenie powiatu chrzanowskiego, mianowicie między Chrzanowem a Trzebinią, przy byłych ZG „Trzebionka”. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowaliśmy do Burmistrzów i Wójta z rejonu powiatu chrzanowskiego, przedstawicieli PKN Orlen EKO z Płocka, Rafinerii Trzebinia, organizacji proekologicznych. W spotkaniu otwartym dla Mieszkańców udział wzięli: Burmistrz Miasta Trzebinia – Pan Stanisław Szczurek oraz Kierownik Działu Gospodarka Wodno-Ściekowa Rafinerii Trzebinia – Pan Andrzej Kogut. Ze względu na sezon urlopowy pozostali nie mogli przybyć na zebranie. Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia we współpracy z Radą Osiedla „Wodna” w Trzebini.

Rozpoczęło się od prezentacji, w której Pan Tadeusz Adamczak – przewodniczący Stowarzyszenia – przybliżył zebranym zagadnienie budowy wytwórni gazu syntezowego. Swoje wystąpienie oparł o dokumenty z chrzanowskiego magistratu, w tym decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Krakowa, który wyrażał zgodę odnośnie lokalizacji obiektu, a które chrzanowski Urząd otrzymał.

– Do budowanego obiektu dostarczane będą zmieszane odpady komunalne i komunalne osady ściekowe. Rocznie dostarczanych będzie ok. 150 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych do produkcji wsadu lub maksymalnie ok. 100 tysięcy ton komunalnych osadów ściekowych. W wyniku wstępnej segregacji odpadów komunalnych produkowany będzie wsad w ilości ok. 120 tysięcy ton rocznie. Frakcja suchego wsadu wraz z podsuszonymi osadami ściekowymi kierowane będą do pieca fluidalnego. Otrzymany gaz poddawany będzie procesowi konwersji w celu otrzymania syngazu i zeszkliwionego materiału. A syngaz przekazany do Rafinerii Trzebinia jako substytut energii… – wynika z dokumentów otrzymanych z Chrzanowa. Zatem taki jest główny zamysł i opis eksploatacyjny tej wytwórni.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Trzebini nie krył zaskoczenia, że o planowanej wytwórni dowiedział się kilka tygodni temu. Zapytany o dokładny termin zdobycia tej informacji, odpowiedział, że było to lipcem br. Mieszkańcy byli zdziwieni, że Burmistrz Szczurek nie został poinformowany o zamiarze budowy, skoro ma powstać na styku naszej gminy i gminy Chrzanów.

Mieszkańcy, którzy wzięli głos w dyskusji, nie kryli oburzenia, dlaczego takie decyzje podejmowane są bez konsultacji społecznych. – To ludzie są najważniejsi – powtarzali zgodnie. – Czujemy się oszukani, nie pytano nas o nic. Nie chcemy spalarni odpadów – dopowiadali. W podejmowanych tematach dzielili się spostrzeżeniami o negatywnym wpływie na środowisku i na mieszkańców, jakie niesie ze sobą budowa i funkcjonowanie takiego obiektu.

W spotkaniu padło wiele merytorycznych pytań, niestety ze względu na nieobecność potencjalnych realizatorów nie na wszystkie udało się uzyskać odpowiedź. Zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców – po wakacjach zostanie zorganizowane drugie spotkanie, na którym zapytamy przedstawicieli z Płocka o szczegóły planowanej inwestycji, jej rozmiarze oraz wszelkich pozytywnych i negatywnych oddziaływań. Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zadeklarowało, że takie spotkanie zorganizowane zostanie już we wrześniu.

Dziękujemy za zadane pytania, za obecność, a przybyłym Gościom za udział w spotkaniu. Liczymy, że Burmistrz Trzebini podejmie wszelkie możliwe działania, aby poinformować Mieszkańców o kolejnych etapach tej inwestycji.

Tekst: Wojciech Hajduk

Poniżej pełna treść pisma od spółki PKN Orlen Eko, które zostały odczytane na spotkaniu.

Pismo do SWT od PKN Orlen EkoPliki do pobrania: