Spotkanie z Józefem Patyną (7.09.2018)

Spotkanie z Józefem Patyną, członkiem prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (7.09.2018 r.)

Przekazanie zbiorów Józefa Patyny celem zarchiwizowania do II części książki „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność”, która została wydana przez Stowarzyszenie w 2017 r., a mając nowe materiały, napiszemy II część książki, ukazując nowe fakty. Intencją Tadeusza Adamczaka jest, aby napisać ją na 40-tą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.