Po spotkaniu z Inwestorem z PKN Orlen EKO

Jesteśmy po spotkaniu z Inwestorem, który planuje na naszym terenie rozpocząć budowę wytwórni syngazu. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Techniki oraz technolog ze spółki PKN Orlen EKO z Płocka.

Na zorganizowanym spotkaniu przez Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia niestety nie pojawił się nikt z przedstawicieli lokalnego samorządu. Czy celowo nie przyszli? Burmistrz Kosowski ze względu na inne obowiązki nie mógł uczestniczyć w zebraniu, za co przeprosił. Natomiast Burmistrz Szczurek ani nie potwierdził udziału, ani nie odmówił naszemu zaproszeniu.

Uczestnicy zebrania to reprezentanci dwóch opcji – przeciwnicy i zwolennicy inwestycji. Ci pierwsi kategorycznie nie zgadzają się na taką inwestycję w naszym rejonie. Obawiają się o zdrowie, hałas i zanieczyszczenie środowiska. Zwolennicy wyliczają wysoki standard takiego obiektu, nowe miejsca pracy i bardzo niską emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Na zakończenie spotkania Tadeusz Adamczak powiedział: – Nie uciekniemy przed zalewem śmieci. Mamy tę świadomość, ale oczekujemy i potrzebujemy edukacji, dialogu i zapewnień o bezpieczeństwie inwestycji. Chcemy gwarancji, że instalacja ta nie będzie nas truć.

Nie ma jeszcze finalnej decyzji, czy Inwestor wybierze nasz powiat jako docelowe miejsce na budowę wytwórni.

Zdjęcie: http://www.przelom.pl/przelom-online/9925/TRZEBINIA-Mieszkancy-chca-referendum-w-sprawie-budowy-wytworni-syngazu/