Stowarzyszenie chce rozwoju naszego miasta

Znamy problemy Gminy i jej mieszkańców: chcemy je rozwiązywać, bo wierzymy i wiemy, że potrafimy. Chcemy, abyśmy, jako mieszkańcy, byli dumni ze swojej Gminy, a nasze dzieci nie szukały szczęścia za granicą.

Za najważniejsze sprawy dla Trzebini w latach 2018-23 uważamy:

 1. Budowa obwodnicy dla Trzebini.
 2. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki za Orionem.
 3. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej z bieżnią lekkoatletycznego.
 4. Budowa budynku socjalno-gastronomicznego nad Balatonem.

Na wszystkie w/w budowy można pozyskać środki pozabudżetowe.

Dodatkowe cele do zrealizowania w kadencji:

 • Tworzyć klimat dla nowych inwestorów, aby powstawały miejsca pracy;
 • Skutecznie pozyskiwać środki pozabudżetowe;
 • Poprawić dostęp do specjalistów w służbie zdrowia;
 • Tworzyć przyjazne warunki dla rodzinnych małych i średnich firm;
 • Wspierać inicjatywy mieszkańców;
 • Wymienić stare sieci wodociągowe w Gminie;
 • Zrekultywować i zabezpieczyć teren wokół składowiska opon i szmat;
 • Zaprojektować nowe ścieżki rowerowe w mieście i gminie oraz wprowadzić kontrapasy na drogach gminnych i powiatowych;
 • Organizować zajęcia pozalekcyjne w bezpiecznych szkołach;
 • Wdrażać zasady: „Gmina jest bogata bogactwem obywateli, a nie budżetu”.