Stowarzyszenie za bezpieczeństwem

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia od czterech lat było zwolennikiem budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego (DW791) i ul. Kościelnej w Trzebini, która w naszej ocenie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu samochodowego, w tym też wyjazdu z ul. Kościelnej.

Cieszyła nas podjęta inicjatywa samorządowa burmistrza i rady miasta w październiku 2018 r i podjęta uchwała dotycząca współfinansowania z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dzisiejsze decyzje rady miasta z czerwca 2019 r. o zastąpieniu sygnalizacji świetlnej tzw. wysepkami martwią nas, gdyż uważamy, że nie zapewnią one pełnego bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie.

Zainicjowana petycja przez Pana Kuć Jarosława otrzymuje od nas pełne poparcie i pomoc w uzyskaniu zmiany stanowiska w temacie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.

Nasze poparcie petycji jest wynikiem wieloletnich oczekiwań społeczeństwa oraz wielu niepokojących istotnych faktów, wobec których nikt nie powinien być obojętny:

 przez skrzyżowanie przechodzić muszą dzieci oraz młodzież udające się do pobliskich szkół, w tym największej w Trzebini do Szkoły Podstawowej Nr 8, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, do LO oraz Fundacji im. Brata Alberta z Warsztatami Terapii Zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych;

 przez skrzyżowanie muszą również przejść mieszkańcy udający się do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na cmentarze: parafialny i komunalny w Trzebini;

 ruch pieszy odbywający się w rejonie skrzyżowania to dzieci, młodzież, dorośli, starsi oraz niepełnosprawni – wymagają zapewnienia bezpieczeństwa jak najszybciej – światła są oczekiwane od 16 lat, gdyż zapewnią w największym stopniu bezpieczeństwo;

 natężenie ruchu samochodowego na tym odcinku drogi z roku na rok rośnie – to wymaga sygnalizacji świetlnej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w tym rejonie.