Stowarzyszenie zabiega o działania profilaktyczne w powiecie

Wnioskujemy o udział naszego powiatu chrzanowskiego w programie zdrowotnym dotyczącym zwalczania zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Inicjatywa związana jest z podjęciem przez Województwo Małopolskie w/w programu w roku 2018 wyłonionego w drodze konkursu, z którego będzie można korzystać bezpłatnie ze szczepień. Wyłonienie powiatów do programu nastąpi w II kwartale 2018 r., zgłaszając się do Departamentu ZiPS Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Program skierowany jest dla wszystkich dziewcząt w wieku 13 lat z Małopolski, realizowany jest przez powiaty współpracujące z gminami, co odbywa się w celu poprawy współpracy oraz koordynacji jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu działań służących poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu. Województwo Małopolskie udziela jednostkom samorządu terytorialnego praw do rozpowszechniania programu w formie licencji niewyłącznej, nieodpłatnej oraz wsparcia finansowego. Szczepienia odbywają się w podmiotach leczniczych wybranych w drodze konkursu przez powiaty, które przystąpiły do współpracy.

W 2015 roku Województwo Małopolskie rozpoczęło realizację Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, doceniając rolę szczepień ochronnych przeciwko HPV, pozwalających na ochronę zdrowia i życia kobiety w przyszłości poprzez zapobieganie występowaniu raka szyjki macicy. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego należą do tzw. szczepień zalecanych, to znaczy niefinansowanych ze środków publicznych.

Zwlekanie z decyzją nie jest wskazane, dlatego prosimy o szybką decyzję dla dobra ogólnego mieszkańców powiatu.

Tadeusz Adamczak – przewodniczący

Wojciech Hajduk – Członek Zarządu