Stowarzyszenie złożyło projekt zmiany uchwały dot. cofnięcia zakazu spalania pozostałości roślinnych na terenie Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, na wniosek mieszkańców Gminy Trzebini, wnioskuje o usunięcie zapisu zakazującego spalania wszelkich pozostałości roślinnych powstających na terenach prywatnych nieruchomości w obrębie gminy Trzebinia.

W czwartek 13 marca br. na Dziennik Podawczy w trzebińskim magistracie wpłynęło pismo z projektem zmiany uchwały dot. usunięcia zapisu zakazującego spalania pozostałości roślinnych na terenie prywatnych posesji. Aby ten projekt uchwały mógł być tematem obrad marcowej Sesji Rady Miasta, musiał być złożonym do Przewodniczącego Rady Miasta, p. Z. Ścigaja.

Ponieważ odpady zielone nie są odpadami zawierającymi substancje szkodliwe, mające negatywny wpływ oraz zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców, kierujemy prośbę o możliwość ich spalania  na prywatnych posesjach i terenach ogrodów działkowych. Emisja powstałego dymu nie stanowi zagrożenia dla atmosfery ani nie jest na tyle duża, aby stanowić problem dla okolicznych sąsiadów czy stanowić zagrożenie pożarowe.  Substancje pochodzenia roślinnego np. trawy, drewno nie są klasyfikowane jako nie ekologiczne i z racji tej zasady nie mogą być objęte zakazem palenia.

Poniżej pełny tekst pisma.

Projekt zmiany uchwały