Sugestie wystosowane do ZMGK, Burmistrza Stanisława Szczurka i Radnych

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia – w imieniu mieszkańców Trzebini – wystosowało postulaty i sugestie związane z nowym systemem odbierania śmieci w naszej gminie.

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia

30.06.2013 r.

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia po odbyciu trzech debat na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zebraniu merytorycznych uwag od mieszkańców naszej gminy, zwraca się do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna oraz Pana Burmistrza jako przedstawiciela mieszkańców w tym Zgromadzeniu z następującymi sugestiami:

  • jak najszybsze przeliczenie i obniżenie wysokości opłaty za odbiór odpadów w związku ze znacząco niższą ofertą, jaka została wybrana na terenie gminy Trzebinia;
  • opłaty za odbiór odpadów powinny być wnoszone po wykonaniu usługi- to jest w pierwszej dekadzie miesiąca następującego po odbiorze odpadów lub w miesiącu następującym po kwartale (w sytuacji uiszczania opłaty za kwartał)
  • ponowne rozważenie sposobu odbioru odpadów z pielęgnacji sadów i ogrodów, które muszą być zrębkowane, w przeciwnym razie nie ma możliwości przygotowania ich w workach do odbioru;
  • worki brązowe na odpady zielone powinny być wydawane mieszkańcom, którzy zadeklarują taką potrzebę – bezpłatnie
  • odpady poremontowe takie jak gruz, tynk, cegły, płytki ceramiczne i inne, powstające po wykonaniu remontu we własnym zakresie i niewielkim wymiarze, wzorem innych samorządów (np. do 1m3) były odbierane bezpłatnie. Takowe odpady mogą być przecież ponownie zagospodarowane;
  • jak najszybsze wydanie biuletynów informacyjnych na temat: sposobu odbioru odpadów, koloru worków i harmonogramów wywozu odpadów, a następnie dostarczenie ich bezpośrednio do domów mieszkańców.

Liczymy na akceptację propozycji, które będą dobrze służyły mieszkańcom miasta i gminy, gdyż są dla nich korzystne.

Podpisało: Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia