W Trzebini brakuje domu pomocy społecznej

Podczas spotkania Komisji Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych trzebińskiej Rady Miasta rozmawiano w środę 25 maja 2016 roku o potrzebie zapewnienia opieki osobom starszym i chorym z terenu powiatu chrzanowskiego. Przy obecności Starosty Powiatu Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka dyskutowano o potrzebie powstania takich obiektów w związku z sytuacją demograficzną powiatu. W toku dyskusji wyłoniło się kilka kierunków, m.in. potrzeba hospicjum dla osób z terenu powiatu chrzanowskiego, jak i domu pomocy społecznej, który całodobowo pełniłby opiekę dla starszych ludzi, którymi z różnych przyczyn nie mogą zaopiekować się najbliżsi.

W posiedzeniu Komisji brali udział radni reprezentujący Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia: radny Tadeusz Adamczak i radny Wojciech Hajduk, którzy zgodzili się, że powiat chrzanowski (liczący kilka gmin) powinien zabiegać o powstanie na swoim terenie domu dla osób starszych z profesjonalną opiekę i zapleczem, również o charakterze urządzonej zieleni.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które – podobnie jak członkowie Stowarzyszenia – widzą potrzebę troski o ludzi starszych do kontaktu, np. za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.