Uczczono pamięć o trzebińskiej „Solidarności”

  „Poezja i muzyka służy nie tylko do ułatwienia i umilenia życia,
ale otwiera oczy na różne aspekty istnienia…”

Dzień Solidarności i Wolności w Trzebini odbył się 31 sierpnia 2018 r. w Dworze Zieleniewskich z udziałem działaczy, członków i sympatyków „Solidarności” naszego miasta.

Intencją Tadeusza Adamczaka – byłego przewodniczącego „Solidarności” Nauczycielskiej w Trzebini oraz organizatora spotkania – było wyrażenie szacunku i uznania dla wszystkich działaczy, członków i sympatyków „Solidarności” jeszcze żyjących w kraju i za granicą oraz oddaniem hołdu osobom zmarłym.

Spotkanie rozpoczęła koncertem fortepianowym – prezentując polonezy Chopina i Ogińskiego –  Aleksandra Hortensja Dąbek – mieszkanka Czyżówki.

Oklaskami na stojąco podziękowano młodej artystce, która już koncertowała na najlepszych estradach, m.in. Karnegia Hall w USA , Ehubar Hall w Austrii czy Emiratem Symphonia w Dubaju.

Wszyscy znamy takie utwory jak „Mury” i „Balladę o Janku Wiśniewskim”, ale muzyczny dorobek „Solidarności’’ jest jednak o wiele bogatszy. Pieśni powstałe i śpiewane w czasie solidarnościowym mają niezwykłą historię, symbolikę, metaforę – podtrzymują na duchu, wyrażają złość, odwagę, sprzeciw, ale są też żartobliwe czy ironiczne. Niektóre piosenki stały się hymnami i symbolami, a ich twórcy i wykonawcy są świetnymi bardami np. Jacek Kaczmarski, Maciej Pietrzyk, Przemysław Gintrowski czy Janusz Saługa z Chrzanowa.

Wspólnie zaśpiewano z podkładem muzycznym następujące piosenki:

  1. Hymn „Solidarności” – słowa J. Narbutt, muzyka S. Markowski, 1980.
  2. Ballada o Janku Wiśniewskim – J. Kaczmarski, 1980.
  3. Żeby Polska była Polską – Jan Pietrzak.
  4. Boże Nasz – Gintrowski, 1980.
  5. Mury – piosenka stała się kultową pieśnią czasów Solidarności, śpiewaną podczas strajków i akcji protestacyjnych, w więzieniach i obozach internowania, w podziemnych drukarniach i na biwakach.
  6. Zielona Wrona – słowa Jacek Baluch, 1981.
  7. Wolność – Marek  Grechuta.
  8. Piosenka dla córki – Maciej Pietrzyk.
  9. Modlitwa o wschodzie słońca – Gintrowski, Kaczmarski.
  10. Kocham wolność – Chłopcy z Placu Broni – zespół, który gościliśmy na III Pikniku Motocyklowym.

Piosenkę „Zielona Wrona” zaśpiewał solo nasz kolega Ryszard Niedziela –  bez podkładu muzycznego i wypadło to wyjątkowo.

W śpiewniku były jeszcze piosenki zespołów Maanam, Perfect, Kombi, Republika, ale ze względu na ograniczenia czasowe, zakończono śpiewanie i postanowiono, że pozostałe piosenki wyśpiewane zostaną na następnym spotkaniu, na którym to gościć będziemy naszego kolegę Józefa Patynę (w dniu 7.09.2018).

Organizator – Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia – wyraża podziękowanie uczestnikom, władzom miasta w osobie Burmistrza Grzegorza Żuradzkiego (za upominki książkowe dla działaczy) oraz za życzenia. Podziękowania również dla starosty Janusza Szczęśniaka oraz byłego wiceburmistrza Trzebini Pana Jarosława Okoczuka.

Tadeusz Adamczak
Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia
Organizator spotkania