Uwagi Stowarzyszenia do projektu zagospodarowania placu miejskiego w Trzebini

W piątek 18 lipca br. przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia złożył w Urzędzie Miasta uwagi do projektu zagospodarowania placu miejskiego w Trzebini. 

W piśmie skoncentrowaliśmy się na kilku aspektach przedstawionej przez Burmistrza koncepcji.

  1. Kontrowersyjne wydaje się budowanie kolejnej hali sportowej w mieście.

Hala widowiskowo-sportowa według przedstawionego projektu zawiera pełnowymiarowe boiska do gry i trybuny na 600 miejsc siedzących. Zastanawiamy się, czy istnieje potrzeba budowy tak ogromnego obiektu, który w dużej mierze wykorzystywany byłby tylko przez Miejski Klub Sportowy. Liczba hal sportowych w gminie jest duża, również i one obecnie nie w pełni są wykorzystywane. Dlatego myślimy, aby usprawnić eksploatację obecnych obiektów sportowych zlokalizowanych m.in. przy szkołach, aniżeli budowę kolejnego gmachu, którego inwestycja byłaby bardzo kosztowna, a zapewne zwrócenie się tej inwestycji nie byłoby takie szybkie. Negatywnie przyjmujemy pomysł budowy hali sportowej, natomiast proponujemy stworzenie boiska o nawierzchni sztucznej, dostępnej dla niezrzeszonych w klubach piłkarskich Mieszkańców i Gości.

  1. Obiekty sportowe a koncepcja zagospodarowania Balatonu.

Czy istnieje potrzeba budowy kolejnych boisk skoro koncepcja zagospodarowania Balatonu zakłada tworzenie takich obiektów w rejonie akwenu i ul. Rybnej?

  1. Ośrodek zdrowia a koncepcja zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze ludzi chorych i starszych z Trzebini, ubolewamy nad brakiem specjalistycznej przychodni zdrowia w centrum naszego miasta. Ośrodek zdrowia usytuowany przy ul. Harcerskiej 13 to dla wielu mieszkańców zbyt odległa lokalizacja. Potrzebujemy specjalistycznej, dostosowanej do osób starszych i niepełnosprawnych, przychodni zdrowia z pełną rehabilitacją i gamą świadczeń zdrowotnych.

  1. Brak kosztów realizacji projektu oraz kosztów eksploatacji.

Czy gminę – przy zadłużeniu – stać na podejmowanie takiej inwestycji? Zwłaszcza, że nie zostały podane do publicznej wiadomości zarysy kosztów tej realizacji oraz koszty eksploatacji tych potencjalnych obiektów. Brak pełnej informacji w tym zakresie ze strony projektujących i UM.

Wyrażając zadowolenie z przeprowadzania konsultacji społecznych w ww. temacie, oczekujemy opinii Burmistrza co do przedstawionych przez nas postulatów i żywimy nadzieję na ich uwzględnienie i wdrożenie.