W gronie działaczy Solidarności w Trzebini

W dniu 15 lutego 2018 r., w Dworze Zieleniewskich w Trzebini odbyło się spotkanie autorów publikacji „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność” z dawnymi członkami związku zawodowego „NSZZ „Solidarność” oraz z mieszkańcami Trzebini.

Podczas spotkania nie zgłoszono, żadnych poważniejszych zarzutów w odniesieniu do tekstu książki. Stwierdzono natomiast, że mimo apelu o pisanie wspomnień i uzupełnień – wystosowanego do mieszkańców podczas promocji książki (i trzymiesięcznego terminu na złożenie tekstów, obowiązującego do końca 2017 r. ) – został dostarczony jedynie segregator z zestawem dokumentów odnoszących się do ZKT „Gumownia” oraz plik solidarnościowej „bibuły”.

Były też sugestie o rozwinięcie tematyki dotyczącej działalności Komitetów (lub Klubów) Obywatelskich, co jednak napotyka na trudności, w związku z brakiem protokołów z posiedzeń tych stowarzyszeń. Brak dokumentacji powoduje bowiem, że nie jest możliwe ustalenie władz KO w Trzebini, Sierszy i Młoszowej – ani też programów wyborczych poszczególnych KO.

Na koniec spotkania zdecydowano o wystosowaniu apelu do mieszkańców Trzebini, aby zgłosiły się osoby, które posiadają jakiekolwiek materiały związane z KO (protokoły, gazetki, plakaty wyborcze itp.) i pozwoliły na wykonanie kserokopii tychże materiałów.

Jolanta Piskorz – współwydawca książki – Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini