Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia | 23.01.2023

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia w dniu 23.01.2023 przyjmuje uchwały:

  • Rezygnacja skarbnika Zarządu;

 

  • Zmiana paragrafu 13. regulaminu SWT, tj. w sprawie liczby członków Zarządu: „Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i II Wiceprzewodniczący).

 

  • Powołanie Zarządu na nową kadencję od dnia 23.01.2023 w składzie:

– Tadeusz Adamczak – przewodniczący

– Daniel Maliszczak – wiceprzewodniczący

– Ewa Podczaszy – II wiceprzewodnicząca

 

  • Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Trzebinia, 23 stycznia 2023 roku

Teksty jednolity