Warto znać swoje konsumenckie prawa!

W czwartek 22 października br. jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta.

Rzecznik konsumentów to instytucja prawna, której podstawowym zadaniem jest „stanie na straży praw konsumenta”. Z dniem 1 stycznia 1999 r. władze samorządu powiatowego zyskały uprawnienie do powoływania Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

Minęły już kilka lat, a istnieją powiaty, gdzie nadal nie znajdziemy tej pomocnej konsumentom instytucji. Jednocześnie wiedza obywateli, że istnieje taki urząd oraz wiedza o uprawnieniach i zadaniach Rzeczników Konsumentów jest bardzo mała. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów realizuje zadania samorządu powiatowego również w zakresie edukacji konsumenckiej. Niestety nie jest wyposażony w uprawnienia władcze. Toteż jego rola sprowadza się do działań o charakterze mediacyjnym.

Podstawowym zadaniem rzecznika jest udzielanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnych z zakresu ochrony konsumenta. Ma on uprawnienie do składanie wniosków w sprawie regulacji prawa miejscowego, w zakresie ochrony konsumentów. W szczególności może opiniować plan zagospodarowania przestrzennego.

PRzK-1

PRzK-2