Wejście nad Balaton od strony ul. Rybnej

Stowarzyszenia: Wspólna Trzebinia oraz Chrzanowskich Cyklistów wnioskują o pilne doprowadzenie do stanu używalności wejścia prowadzącego do Balatonu od strony ulicy Rybnej. Na dzień dzisiejszy zejście jest w stanie katastrofalnym, grozi upadkiem lub urazami osób poruszających się pieszo nawet przy dobrej pogodzie. Cykliści w znakomitej większości nie są w ogóle w stanie tam zjechać czy nawet sprowadzić rowera. Pokonanie przejścia  rowerem pod górę jest praktycznie niewykonalne, chyba że ktoś jest go w stanie wnieść. Po istniejących kiedyś poręczach nie ma nawet śladu.

Postulujemy wykonanie w opisanym miejscu drogi utwardzonej lub przynajmniej żwirowej, tak jak zostało to zrobione przy rekultywacji zbiornika w Górce. Akceptowalnym rozwiązaniem byłyby też schody, oczywiście wyposażone w podjazdy dla wózków lub szynę ułatwiającą prowadzenie rowera.

wejscie-Balaton