Witaj Maj, 3 Maj… Radosnego świętowania!

Witaj majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
ucieszymy Ciebie piosenką
przy hulance i przy winie.

Witaj Maj, Trzeci Maj!
u Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął
gnuśność w ręku króla spała,
a w ten Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.

Witaj Maj, piękny Maj
Wiwat wielki Kołłątaj!