Wniosek o rozważenie przeniesienia automatycznej stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej na os. ZWM w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, wsłuchując się w głosy mieszkańców na temat wyczuwalnego od dwóch-trzech lat nieprzyjemnego fetoru z wysypiska i trudnego do zdiagnozowania – zdaniem miejscowych decydentów miejsca tych zapachów – zwraca się z prośbą o rozważenie przeniesienia automatycznej stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej na os. Związku Walki Młodych w Trzebini.

W piśmie możemy przeczytać naszą argumentację:

Obecne położenie stacji nie gwarantuje zbierania wiarygodnych danych, gdyż os. Związku Walki Młodych znajduje się na wzgórzu, gdzie bardzo często występują porywiste wiatry. Bardziej wiarygodne byłyby pomiary w szczególności pyłu PM10, gdyby stacja była położona w centrum miasta. Najlepszą lokalizacją byłyby okolice Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego. Takie położenie stacji dostarczałoby cennych informacji o rzeczywistym stanie jakości powietrza mieszkańcom Trzebini oraz w ewentualnym usunięciu uciążliwych zapachów.

Liczymy na pozytywną odpowiedź w tak ważnej sprawie dla mieszkańców Trzebini. Poniżej pełny tekst pisma.

Pismo do WIOŚ