Wnioski po debacie o ożywieniu Rynku w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia – w listopadzie ub. roku oraz w środę 22 czerwca 2016 r. – przy aprobacie i współudziale Burmistrza Miasta zorganizowało spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami i ekspertami nt. ożywienia Rynku w Trzebini. Wsłuchując się we wszystkie wnioski i propozycje, kierujemy do Pana Burmistrza zapytania i sugestie dotyczące ożywienia ruchu gospodarczego i kulturalnego w Rynku w Trzebini.

  • Czy Urząd może zaprzestać pobierania „opłat za zajęcia pasa drogowego w Rynku” czy niepobieranie jest niezgodne z przepisami?
  • Jakie działania podejmie Trzebińskie Centrum Kultury wraz z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą trzebińskiego Urzędu celem przyciągnięcia społeczności lokalnej na przestrzeń Rynku?
  • Czy Urząd Miasta planuje zachować tradycje industrialne naszego miasta i podjąć działania w kierunku odnowy szybu Zbyszek i/lub powstania muzeum górnictwa ziemi trzebińskiej?
  • Czy Urząd podejmie działania w kierunku ulokowania w Rynku punktów obsługi klienta ZUS, lokalu ze sprzedażą prasy, punktu poboru opłat za media itp.?
  • Kiedy i z jakim przeznaczeniem zostanie zagospodarowana działka gminna za Orionem w Trzebini?
  • Jakie działania w zakresie polityki podatkowej planuje podjąć gmina w kierunku rozwoju przedsiębiorczości w Trzebini (obniżenie podatku od nieruchomości, ulgi podatkowe dla rozpoczynających działalność itp.)?
  • Wniosek dot. organizacji jarmarków twórczości artystycznej w Rynku.
  • Wniosek dot. organizacji wystaw plenerowych w Rynku.

Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionych zagadnień.