Wnioski i propozycje dot. ożywienia Rynku po spotkaniu

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia w poniedziałek 23 listopada br. zorganizowało spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami nt. ożywienia Rynku w Trzebini. Wsłuchując się we wszystkie wnioski i propozycje kierujemy do Pana Burmistrza zapytania i sugestie co do ożywienia ruchu gospodarczego i kulturalnego w Rynku w Trzebini.

  1. Na jakim etapie znajdują się prace odnośnie obniżenia stawek za lokale użytkowe na terenie gminy?
  2. Wielu mieszkańców sugeruje, by wszelkie imprezy kulturalne (typu ogólnomiejskiego) odbywały się na płycie Rynku.
  3. Jakie działania podejmuje Urząd w kierunku stworzenia obwodnicy Trzebini?
  4. Czy Urząd planuje zlecić audyt dotyczący sytuacji w Rynku, tj. jakich usług brakuje w Trzebini?
  5. Chęć stworzenia zamiejscowego oddziału Starostwa w Trzebini (z wydziałem geodezji, komunikacji, architektury).
  6. Czy Urząd podejmie działania w kierunku ulokowania w Rynku punktów obsługi klienta ZUS, lokalu ze sprzedażą prasy, punktu poboru opłat za media itp. oraz wykreowania nowej branży w Trzebini?
  7. W jaki sposób Biuro Inwestorów i Obsługi Przedsiębiorców planuje zaproponować handlowcom w Rynku rozwinięcie swoich usług, m.in. poprzez wydłużenie czasu pracy lub programów bonusowych dla klientów?
  8. Kiedy i z jakim przeznaczeniem zostanie zagospodarowana działka za Orionem w Trzebini?
  9. Kiedy zostaną podjęte działania w kierunku zagospodarowania Balatonu?
  10. Jakie działania należy podjąć w zakresie polityki podatkowej gminy, by przyciągnąć inwestorów do Trzebini?
  11. W jaki sposób gmina podejmuje starania w kierunku pozyskiwania inwestorów?
  12. Czy planowane jest zasilenie Biura Inwestorów i Obsługi Przedsiębiorców dodatkowym etatem pracownika odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków pozabudżetowych, m.in. z UE i budżetów centralnych
  13. Wnioskujemy o zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych (współpraca z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej)?
  14. Wnioskujemy o opracowanie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, m.in. tygodnie tematyczne nawiązujące do tradycji trzebińskich, kiermasze przedświąteczne – rozpoczynające się w okolicy 6 grudnia każdego roku itp.
  15. Wnioskujemy o dostosowanie cennika wynajmu „domków” na kiermasz do możliwości lokalnych przedsiębiorców.
  16. Wnioskujemy o zorganizowanie warsztatów dla przedsiębiorców dot. technik prowadzenia rozmów kupieckich.