Wnioski po debacie nt. jakości i ceny wody – pismo do RPWiK w Chrzanowie i Rady Miasta

Po debacie z mieszkańcami nt. jakości i ceny wody w Trzebini Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia” wystosowało pismo do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie, do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie oraz trzebińskiej Rady Miasta o zapoznanie się i uwzględnienie zebranych postulatów. Mamy nadzieję, że radni odpowiedzialnie ustosunkują się do przesłanych przez Stowarzyszenie wniosków i pozytywnie je rozpatrzą.

Poniżej pełny tekst pisma. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Pismo po debacie wodnej