Wodę z naszych kranów pić możemy…

W czwartek 20 października 2016 roku odbyła się debata z Prezesem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Pan Prezes Tadeusz Arkit odpowiadał na pytania internautów oraz uczestników spotkania, a na koniec pokazał, że wodę z naszych kranów możemy pić spokojnie…

Podczas debaty Prezes Arkit odpowiadał zarówno na pytania internautów, jak i uczestników spotkania. Opowiedział, skąd RPWiK czerpie wodę, a także, jakie składniki wliczają się w cenę wody. Wspomniał o planowanych inwestycjach kanalizacyjnych oraz modernizacyjnych sieci wodociągowej.

Mieszkańcy również aktywnie włączyli się w dyskusję, pytając m.in. o cenę wody, jakość i przyczyny awarii wodociągowych.

fot. Krzysztof Cichy

Całość debaty:

Prezentujemy pytania i odpowiedzi z naszej debaty.

1. Ministerstwo Środowiska prowadzi prace nad zmianą prawa wodnego. Jakie skutki niesie to dla naszego Związku?

Od marca rząd pracuje nad zmianami prawa, którego celem jest m.in. powołanie nowego tworu pn. Wody Polskie jako instytucji rządowej. Wpływy byłyby dochodami nowej instytucji. Na ostateczną wersję ustawy musimy poczekać. Pobór za wody opadowe – gminy byłyby odpowiedzialne za pobieranie opłat od powierzchni placu utwardzonego i domu.

2. Zmianie ulegną zapisy dot. melioracji i przekazanie tego do samorządów jako zadania własnego gminy.

Spora część melioracji będzie zadaniem państwa, czyli nowego tworu. Dziś trudno ocenić, jakie będą zadania nowej instytucji samorządowej. Zadania pewnie będą zlecane wybranym firmom. Na szczegóły za wcześnie.

3. Zapotrzebowanie gmin na wodę.

Skąd RPWiK bierze wodę? Dziećkowice – około 6 tys. m3 z GPW. Z lokalnych ujęć 12136 tys, m3/dobę. Lokalne ujęcia – Żelatowa w Chrzanowie, Bolęcin, Psary, Lgota, Płoki, Lech, ujęcia wyłączone – Trzebionka, Józef (Matylda Chrzanów), Janina II Libiąż /ponad 30 tys. m3/dobę). Po zamknięciu kopali Matylda i Libiąż, gdzie były własne ujęcia wody, zachodzi potrzeba dokupu wody. Powód? Przy kopalni Włodzimierz Trzebionka – skażenie siarczanami, po kilku latach wniosek: proces uzdatniania zbyt wysoki, dużo taniej było wybudować rurociąg i pobierać ze Śląska. Kolejne ujęcie Józef – wyłączony z eksploatacji. Wody zasolone. Nieopłacalna eksploatacja i uzdatnianie. Nastąpiła potrzeba inwestycji i Fundusz Spójności – połączenie wodociągowe z GPW Dziećkowice, dzięki środkom unijnym.

4. Jakość chemiczna ujęć wody.

Istnieją 54 punkty badania wody, czyli miejsca, gdzie RPWiK pobiera i bada wodę. Co najmniej raz w miesiącu, ewentualnie co dwa tygodnie lub doraźnie.

5. Pytanie od Pani Anny Sadło-Ostafin. Czy badana jest woda u prywatnych mieszkańców? Jest możliwość indywidualnych badań.

6. Pytanie od Pani Anny Sadło-Ostafin. Remont sieci wodociągowej – ul. Sadowa, Kościelna i Luzara. Czy jest planowana modernizacja sieci wodociągowej? Przełom roku 2016 i 2017.

7. Badania hydrogeologiczne naszych ujęć wody – jedna inwestycja: Czyżówka. Przejęcie sieci po Elektrowni Siersza w złym stanie, remont sieci wodociągowej. Woda dla Czyżówki – woda kupowana z ujęcia w Elektrowni. Ale droga. Aby mieć pewność zaopatrzenia mieszkańców Czyżówki w wodę, RPWiK planuje wybudować studnię głębinową, na terenie działki kupionej od Agencji Rolnej. Bieżąca obserwacja innych ujęć, zwłaszcza Trzebionki. Cena od Tauronu: 4,20 zł/m3.

8. Pytanie od mieszkańca Gaj Zacisze – czy Gaj Zacisze będzie miała inne źródło zasilania wody niż Elektrownia? Ul. Skośna i Gaj-Zacisze. Niedobory wody u mieszkańców ulicy i przyległych.

9. Hipotetycznie: woda z Lecha znika, czy ma to wpływ na zaopatrzenie w wodę mieszkańców? Jeśli wszystkie źródła wyschną lub ulegną degradacji, rurociąg z GPW jest w stanie zaspokoić mieszkańców w wodę. Wraz ze wzrostem ilości kupowanej wody, wzrastają jednak koszty.

10. Pytanie od Pana Włodzimierza Łęckiego. Analiza wzrostu cen wody i ścieków, abonamentu – od 2011-2015. Woda wzrosła o 25%. Ścieki o 16%, abonament o 28%. Inflacja 8%. Jeśli wejdzie ustawa o prawie wodnym, opłaty nie będą podwyższane? Kalkulacja taryf, Rozporządzenie określa wszystkie koszty, które musi RPWiK wliczyć, podatek i amortyzacja. Dzięki środkom unijnym udało się 45 km magistrali wodociągowej, 3 zbiorniki, 150 km sieci wodociągowej. Majątek zwiększony o 50%. Zwiększyła się ilość korzystających ze ścieków. Wzrost wartości podatku i amortyzacji. Wzrost amortyzacji – w ciągu 8 lat 48%. Cena to także pewność zaopatrzenia w wodę! Mało awarii, mało przerw w dostawie wody. Utrzymywanie kosztuje…

11. Pytanie od Pana Arkadiusza Pypłacz. Jeśli o 48% wzrosła amortyzacja, czy o tyle samo wzrosła wartość inwestycji przez RPWiK? Wartość amortyzacja musi być przeznaczana tylko na remonty, inwestycje. 4 mln raty kredytu za wszystkie inwestycje unijne, przy wkładzie własnym około 40 mln kredytu, w 2016 roku koniec spłacania kredytu. Około za 5 mln w tym roku nowa inwestycja. Amortyzacja jako składnik kalkulacji, wydawany na modernizację sieci.

12. Pytanie od Pani Karoliny Bartosik – zalewanie posesji wodami opadowymi – zadanie gminy.

13. Pytanie od Pani Haliny Sobaczyńskiej. Dlaczego ilość ścieków jest obliczana na ilości zużytej wody? Prezes RPWiK – można załączyć licznik przy ściekach, ale wtedy należy opłacać koszty abonamentu itd.

14. Pan Włodzimierz Łęcki – propozycja zniesienia abonamentów na liczniki wewnętrzne.

15. Pan Włodzimierz Łęcki – kanalizacja na Os. Waltera, zapadnięcia jezdni, trudno sprecyzować rodzaj kanalizacji. Tracą poziom. Potrzebny przegląd studzienek.

16. Pan Włodzimierz Łęcki – rozważenie możliwości, by klient miał prawo raz w roku do skorzystania z bezpłatnej wymiany pojemników na filtr, zabudowy dodatkowego kranu w rurze itd.? Może nowa usługa? Pan Arkadiusz Pypłacz – „nie wszyscy skorzystają, ale wejdzie w koszty dla wszystkich”.

17. Pan Michał Harwes – wszyscy zapłacimy za całość nowych usług. Ile % podatku? Czy woda nadaje się do picia? Prezes: Tak, zachęcamy! Czasem można poczuć chlor, minimalne ilości. Systematycznie woda jest dochlorowana, ale w normach: 0,3mg/litr u odbiorcy, czyli 20-30 razy mniej niż na początku „trasy” chlorowanej. Około 30% wszystkich podatków w cenie wody.

18. Olkusz – skażenie wody w sieci. Jaki jest czas od momentu skażenia do powiadomienia odbiorców? – informacja natychmiastowa. Czy codziennie jest badana woda? Prezes: jest częściej, ale zależy od sanepidu. Jest badana raz w miesiącu.

19. Pan Arkadiusz Pypłacz – przyłącza mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Fundusz Spójności – sieci kanalizacyjne (2013-2015: wykonanie dużo kolektorów ściekowych). Wpływy z mieszkań: około 2 mln zł. Średnio w trzech gminach około 25% osób nie podłączyło się do inwestycji, mimo że są blisko kolektora, do granicy nieruchomości to RPWiK przygotowuje przyłącz. Obecnie RPWiK przygotowuje wniosek do Funduszu Spójności – kanalizacja w każdej z gmin. W Trzebini: Piła Kościelecka, Myślachowice, Bolęcin. Tereny sołectw; tereny, które spełniają warunki, czyli 120 mieszkańców na km instalacji plus aglomeracja musi spełniać 10 tys. mieszkańców.

20. Pytanie od Pani Karolina Bartosik – wymiana kolektorów na ścieki – lata 60., ul. Jasna, Cicha, Słoneczna- zadanie gminy.

21. Pan Michał Harwes – Czy Pan Prezes pije wodę z kranu? Propozycja, by napić się wody z kranu.

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot.

fot.

fot.

Poznaj analizę jakości wody (kliknij).

Analiza za rok 2015 (pobierz)