Wyjątkowe spotkanie przed promocją książki

W poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie. Zespół Redakcyjny spotkał się z Państwem Patynów – Józefem (członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność) i jego żoną Krystyną. To było piękne i wspaniałe kilkugodzinne spotkanie.

Od prawej: Tadeusz Adamczak, Józef Patyna.

Józef Patyna był naszym przewodniczącym Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Trzebini oraz reprezentantem w Komisji Krajowej. Nie zabrakło więc rozmów o przeszłości.

Po wymianie wrażeń z lat minionych 80-tych i rozmowie na temat książki „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność” – w uznaniu dokonań Jego działalności w podziękowaniu za poświęcenie, odwagę i dążenie do wolnej Ojczyzny – grupa redakcyjna przekazała panu Patynie pierwszy egzemplarz książki, którą przyjął z zadowoleniem – komentuje Tadeusz Adamczak, inicjator napisania publikacji.