Wypełnij wniosek i wykaż zainteresowanie miejską siecią ciepłowniczą

Drodzy Mieszkańcy!

Możemy mieć wpływ na rozbudowę sieci ciepła przez VEOLIA w naszym mieście. Wystarczy wypełnić – w przypadku zainteresowania zmianą źródła ciepła na m.s.c. – formularz zainteresowania i złożenie do biura w Chrzanowie (Biuro w Chrzanowie: ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów).

UWAGA! Złożenie pisma w Spółce nie jest równoznaczne z decyzją o podjęciu prac inwestycyjnych. Będzie tylko pomocą dla Spółki do podjęcia analizy o zasadności inwestycji.