Wyścig Rolkowo-Rowerowy 5-10-15 w Trzebini

W niedzielę 9 października br. nad Zalewem Chechło – jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wraz z UKS Szóstka w Trzebini – organizujemy Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15. 

wyscig_5-10-15

Zachęcamy zainteresowanych do udziału i zapoznania się z regulaminem wydarzenia sportowego.

Regulamin

Regulamin Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Trzebinia Wyścig Rolkowo – Rowerowy – 5-10-15 są:

 • Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia;
 • UKS „SZÓSTKA” w Trzebini.

Skład grupy organizacyjnej zawodów 5-10-15 tworzą: Agnieszka Łączka, Robert Łączka, Tadeusz Adamczak.

Współorganizator imprezy: Urząd Miasta w Trzebini.

II. CELE

 1. Upowszechnienie jazdy na wrotkach i sportów wrotkarskich, upowszechnienie jazdy na rowerze.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
 3. Promocja trenów rekreacyjnych Miasta i Gminy Trzebinia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 odbędzie się 9 października 2016 roku (niedziela) w Trzebini nad Zalewem Chechło.
 2. Start zawodników nastąpi o godz. 10:00 – wyścig rowerowy; godz. 11:00 – wyścig na rolkach.
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini.

Czynne w dniach:

 • 7.10 (piątek), godz. 16:00 – 18:00
 • 8.10 (sobota), godz. 9:00 – 12:00
 • w dniu zawodów nad zalewem Chechło w godz. 7:00 – 9:00.

IV. TRASA

 1. Trasa prowadzi wokół zalewu Chechło odpowiednio dla dystansu:
  • 5 km – 1 okrążenie
  • 10 km – 2 okrążenia
  • 15 km – 3 okrążenia.
 2. Trasę należy pokonać w czasie do 45 minut dla wyścigu rowerowego tj. do godziny 10:45 oraz do 1h 45 minut dla wyścigu na rolkach.
 3. Punkt odżywiania i odświeżania będzie znajdował się na każdym okrążeniu i umiejscowiony będzie za linią startu/mety. Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
 4. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Rowerzyści

 1. Organizator wprowadza limit startujących – 300 osób
 2. Warunkiem startu w Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00.
 3. Na rowerach startować mogą osoby, które rocznikowo ukończyły 14 lat (rocznik 2002). Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym i do korzystania ze sprawnego technicznie roweru. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do wyścigu uczestnika, który nie będzie ubrany w kask ochronny.
 5. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub podpisał formularz o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów). W przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun podpisuje w biurze zawodów zgodę na udział w zawodach.
 6. W Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
 7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd na wybranym dystansie po zatwierdzonej trasie wyścigu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1,5 godziny.
 8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zabrania się zabierania na trasę dzieci w koszykach, wózkach, przyczepkach itp.
 9. Zawodnicy, którzy nie ukończą Trzebinia Wyścig Rolkowo – Rowerowy – 5-10-15 do godziny 11.30 są zobowiązani do zejścia z trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 11. Zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek innych urządzeń i pojazdów poza używanymi przez zawodników rowerów. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

Rolkarze

 1. Organizator wprowadza limit startujących – 300 osób.
 2. Warunkiem startu w Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00.
 3. Na łyżworolkach startować mogą osoby, które rocznikowo ukończyły 14 lat (rocznik 2002). Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do wyścigu uczestnika, który nie będzie ubrany w kask ochronny.
 5. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub podpisał formularz o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów). W przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun podpisuje w biurze zawodów zgodę na udział w zawodach.
 6. W Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Chip należy zwrócić na mecie po zakończeniu biegu.
 7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd na wybranym dystansie po zatwierdzonej trasie wyścigu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.
 8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 9. Zawodnicy, którzy nie ukończą Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 do godziny 15.00 są zobowiązani do zejścia z trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 11. Zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek innych urządzeń i pojazdów poza używanymi przez zawodników łyżworolkami. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 przyjmowane są:
  1. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/wyscig-rolkowondashrowerowy-5-10-15;
  2. w Biurze Zawodów.
 2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów.
 4. Podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).
 6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Akceptowane będą wyłącznie upoważnienia na wzorze udostępnionym przez Organizatora. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.
 7. Opłata startowa jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu:
  1. do 15.08. – 30 zł
  2. do 10.09. – 40 zł
  3. do 03.10. – 50 zł
  4. do 07.10. – 100 zł
  5. w dniu zawodów – 150 zł
  6. Dla osób niepełnoletnich (14-17 lat) opłata wynosi 25 zł do 10.09., po tym terminie opłata jak u osób dorosłych.
 8. Opłatę startową należy wpłacać:
  1. na konto bankowe do dnia 6.10.2016 r.;
  2. w Biurze Zawodów w dniach 7 – 9.10.2016 r.
 9. Konto bankowe:
  1. Odbiorca: Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Trzebini
  2. Bank BGŻ 78 2030 0045 1110 0000 0282 2080
  3. Tytuł przelewu: zgodny z informacją otrzymaną w mailu w trakcie rejestracji na bieg.
 10. Opłata startowa:
  1. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator;
  2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;
  3. Opłata nie jest ważna, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.
  4. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie z organizatorem i wynosi:
   1. do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie
   2. do 7 dni przed zawodami –opłata ryczałtowa 10 zł
   3. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku.
   4. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;
 • Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
 • Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora. 
 • Wpłaty dokonane przelewem po terminie 30.09.2016 r. nie będą uznawane.
 • Opłatę należy udokumentować w Biurze Zawodów.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VII. KLASYFIKACJA

 1. W Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
  1. Generalna Kobiet i Mężczyzn
  2. kategorie wiekowe:
Mężczyzn:                                                                                         Kobiet
14-19 lat                                                                                            14-19 lat
20-29 lat                                                                                           20-29 lat
30-39 lat                                                                                            30-39 lat
40-49 lat                                                                                           40-49 lat
50-59 lat                                                                                           50 lat i starsze
60 lat i starsi

Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii wiekowych w przypadku liczby poniżej 25 zawodników w danej kategorii wiekowej.

VIII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymują nagrody i dyplomy.

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Depozyt będzie znajdował się na terenie ośrodka Chechło.
 2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejone w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.
 3. Depozyt będzie czynny w dniu 9.10.2016 r. od godz. 9.00 do 16.00.
 4. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu poza depozytem
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  1. numer startowy + agrafki,
  2. chusta wielofunkcyjna,
  3. worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
  4. materiały informacyjne,
  5. bezpłatny posiłek dla zawodników.
  6. Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla chcących opłacić wpisowe w dniach 7-9.10 tj. w biurze zawodów.
  7. Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Cena koszulki i jej projekt zostaną upublicznione po 15 sierpnia.
 7. Trasa wyścigu będzie oznakowana.
 8. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. Z uwagi na wysiłek fizyczny zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

X. FINANSOWANIE

Koszty organizacji Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 pokrywają: Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas wyścigu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte w przypadku rolkarzy i rowerzystów na wysokości klatki piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 2. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
 3. Organizator nie zapewnia łyżworolek, rowerów i sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników (kasków, ochraniaczy) oraz serwisu technicznego dla zawodników.
 4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 15 minut po zakończeniu startu.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące startu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 7. Uczestników Trzebinia Wyścig Rolkowo-Rowerowy – 5-10-15 obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w wyścigu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 9. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.