Zadania budżetowe w 2018 roku w Trzebini

Rada Miasta – podczas posiedzenia w dniu 28 grudnia 2017 roku – przyjęła budżet gminy Trzebinia na 2018 rok. Wśród radnych są przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia – Tadeusz Adamczak oraz Wojciech Hajduk – którzy dla dobra mieszkańców głosowali za budżetem z poprawkami, które sami zgłosili do Burmistrza Trzebini.

 • Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej (WPF)                              410 000 zł
 • PT sali gimnastycznej w Bolęcinie                                                 100 000 zł
 • Wykonanie chodnika na Osiedlu Na Skale (PT + realizacja)     40 000 zł
 • Wykonanie miejsc postojowych za ul. Narutowicza 10               40 000 zł
  (PT + realizacja)

 

 • Przebudowa ul. Parkowej od nr 35 do ul. Spokojnej (PT + etap I)           317 000 zł
 • Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla                                     600 000 zł
  przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebini (etap I) (WPF)

 

 • Przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini (PT + wykonanie)              150 000 zł
 • Budowa miejsc parkingowych przy bl. 17 Os. Widokowe                100 000 zł
  (PT + wykonanie)
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej bocznej + łącznik z parkingiem  200 000 zł
  (PT + wykonanie)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 5/16 i 5/15                  100 000 zł
  w Myślachowicach
 • Przebudowa drogi dojazdowej do garaży                                  100 000 zł
  od ul. Kopalnianej między bl. 4, 6, 10 (PT + wykonanie)
 • Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. budowlanej               100 000 zł
  na 1449/3 w zakresie dojazdu do garaży przy ul. Lipcowej
  w Trzebini (WPF)
 • Oświetlenie ul. Żabiej (WPF)                  20 000 zł
 • Oświetlenie solarne przy ul. Wiśniowej w Trzebini (WPF)               15 000 zł
 • Przebudowa ul. Sobieskiego w Trzebini (PT)            90 000 zł
 • Remont kotłowni gazowej w budynku gminnym w Psarach                    25 000 zł