Zapraszamy na promocję książki „Solidarność w Trzebini”

Szanowni Mieszkańcy Trzebini!

W czwartek 7 września 2017 roku mieszkańcy miasta i gminy dostaną do rąk naszą książkę „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność” napisaną dzięki znacznemu zaangażowaniu części działaczy i mieszkańców, którzy odpowiedzieli życzliwie na naszą prośbę z przed dwóch lat, a także dzięki możliwości korzystania ze źródeł IPN w Krakowie i Katowicach oraz Zarządów Regionalnych NSZZ Solidarność Małopolski i Śląsko-Dąbrowskiego.

Wiele białych plam udało się zapełnić dzięki dokumentom zachowanym w naszej pamięci i w internetowej „Wszechnicy Solidarności”, stąd wszystkie dane liczbowe. Mam świadomość, że nie udało się dotrzeć do wszystkich działaczy i źródeł wydarzeń z lat 1980-1999.Jeśli będą nowe fakty do uzupełnienia historii trzebińskich struktur solidarnościowych i ważnych wydarzeń, będzie możliwość wznowienia wydania, bo początek udało się już zrobić.

Mam nadzieję na życzliwy odbiór książki i obecność na promocji, na której cały zespół piszący: Panie Piskorz Jolanta, Sokołowska-Kurek Barbara i Pan Kostka Andrzej podzielą się wrażeniami i opinią z okresu dwuletniego pisania książki.

Program promocji jest dostosowany do rangi tematu i odbędzie się z udziałem najlepszych muzyków i artystów z naszego miasta, tj. Aleksandry Dąbek /fortepian – uczestnik konkursu chopinowskiego/ oraz koncert solidarnościowy Pana Janusza Saługi z Chrzanowa /muzyka, gitarzysty, poety/.

Zapewniam, że promocja będzie ciekawa, na wysokim poziomie – zapraszam, bo warto.

Tadeusz Adamczak – radny, przewodniczący SWT

Wojciech Hajduk – radny, Członek Zarządu SWT

Bartłomiej Hajduk – sekretarz SWT

Komitet redakcyjny (od lewej strony): Andrzej Kostka, Barbara Sokołowska-Kurek, Jolanta Piskorz, Tadeusz Adamczak.