Zapytanie Przewodniczącego SWT o przyczynę braku możliwości wypowiedzenia się na sesji RM

Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia, Tadeusz Adamczak, zwrócił się pod koniec listopada br. do Przewodniczącego Rady Miasta, Zdzisława Ścigaja o podanie przyczyny, dlaczego nie otrzymał możliwości zabrania głosu podczas sesji Rady Miasta w dniu 22 listopada br.

Tadeusz Adamczak pragnął zabrać głos jako Przewodniczący SWT, a takie prawo przysługuje mu w ramach punktu obrad sesji Rady Miasta pt. „Zapytania i wolne wnioski”. Ponadto takie prawo przysługuje w świetle Statutu Gminy.

Przewodniczący Tadeusz Adamczak napisał:
Szanowny Panie Przewodniczący,
na sesji Rady Miasta w dniu 22.11.2013 r. nie udzielił mi Pan głosu. Zamierzałem zabrać głos jako przewodniczący SWT w sprawach istotnych dla mieszkańców Trzebini. Mimo kilkukrotnego zgłaszania się nie zostałem dopuszczony do głosu.
Proszę o wyjaśnienie powodu, dlaczego nie dał mi Pan możliwości wypowiedzenia się.

Poniżej oryginał pisma, które wystosowane zostało do Przewodniczącego Rady Miasta.

Zapytanie o przyczynę nieudzielenia głosu podczas sesji RM
Statut Gminy, par. 13, ust. 9 podaje, że:

Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów. Kolejność realizacji punktu porządku obrad „zapytania i wolne wnioski” winna uwzględniać obecność osób nie będącymi radnymi, którzy zgłaszają chęć zabrania głosu, w szczególności w sytuacji, gdy reprezentują określoną grupę mieszkańców względnie środowisk zawodowych.