ZLOT SOLIDARNOŚCI 2015 w Trzebini – relacja

W środę 2 września odbyło się spotkanie lokalnych działaczy Solidarności, które rozpoczęło się od koncertu Janusza Saługi. Uczestnicy usłyszeli niezapomniane piosenki Gintrowskiego i Kaczmarskiego, które wprowadziły w nastrój lat 80. i idei solidarnościowych.

zdj. nr 1

Dzięki wystąpieniu historycznemu z łatwością wprowadzono przybyłych Gości w atmosferę lat 80. Nie zabrakło wspomnień Gości, którzy wspominali idee, które im przyświecały oraz dostrzegły, że tylko wspólnotowość i solidarność jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilizacji.

W swoim wystąpieniu Waldemar Słomski, działacz w KWK Siersza, powiedział, że tylko wspólne cele i solidarność są gwarantem stabilności i rozwoju. Podziękował ks. Prałatowi Władysławowi Gilowi za duszpasterskie wsparcie i obecność.

Aleksandra Noworyta wspominała swoją działalność na płaszczyźnie edukacji i oświaty, a ks. dziekan Stanisław Krzysik gratulował zapału i apelował o wierność idei Solidarności.

zdj. nr 3

Później nadszedł czas na wręczenie dyplomów i medali dla działaczy. Wyróżniono 52 osoby, które otrzymały dyplom za wytrwałą walkę w imię dobra wspólnego i podejmowania działań w kierunku lepszego życia ludzi pracy.

zdj. nr 2

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia przy udziale Urzędu Miasta w Trzebini (jako darczyńcy medali), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini oraz Muzeum im. Mazarakich w Chrzanowie.

zdj. nr 4